წევრობა - დამკვირვებლის სტატუსი:

ფედერაციაში გაწევრიანება შეუძლიათ როგორც ლოკალურ, ასევე ფრენჩაიზ სასტუმროებსაც. გაწევრიანების შემდგომ მათ მიენიჭებათ დამკვირვებლის სტატუსი, განთავსდებიან საიტზე და დაესწრებიან ფედერაციის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებს.

ფრენჩაიზ სასტუმროების წევრობის ღირებულებას განსაზღვრავს ვარსკვლავების რაოდენობა (იხ. ცხრილი).
კატეგორიაHoreka Georgia-ს წევრობის წლიური საწევრო გადასახადი EUR
* 100
** 200
*** 400
**** 600
***** 800
ლოკალური სასტუმროების წევრობის ღირებულებას განსაზღვრავს ნომრების რაოდენობა (იხ. ცხრილი).
ნომრების რაოდენობაHoreka Georgia-ს წევრობის წლიური საწევრო გადასახადი EUR 2021-22 წელი
1-19 ჩათვლით 100
20-49 ჩათვლით 200
50-99 ჩათვლით 350
100-149 ჩათვლით 500
150-199 ჩათვლით 650
200-დან ზემოთ 800

 

წევრობა & კლასიფიკაცია - სრულუფლებიანი წევრის სტატუსი:

სრულუფლებიანი წევრის სტატუსით სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ სასტუმროს.
სრულუფლებიანი წევრობის ფასი აერთიანებს როგორც წევრობის, ასევე კლასიფიკაციის ღირებულებას. ფასი განისაზღვრება მისანიჭებელი ვარსკვლავების და ნომრების რაოდენობის მიხედვით. (იხ. ცხრილი).
აღნიშნული ღირებულება არ მოიცავს კლასიფიკაციის პროცესში შემფასებლების ტრანსპორტირების, განთავსებისა და კვების სხვა ტექნიკურ ხარჯებს.

სუპერიორის კატეგორიის შემთხვევაში, ცხრილში მითითებულ ღირებულებას ემატება 10%.

კატეგორია    1-19 ნომრის ჩათვლით    EUR20-49 ნომრის ჩათვლით    EUR50-99 ნომრის ჩათვლით    EUR100-149 ნომრის ჩათვლით    EUR150-199 ნომრის ჩათვლით    EUR200-ზე მეტი ნომერი   EUR
1 ვარსკვლავი 350 550 850 1150 1550 1850
2 ვარსკვლავი 490 650 950 1220 1620 1920
3 ვარსკვლავი 590 790 1190 1290 1690 1990
4 ვარსკვლავი 1000 1300 1600 1700 2100 2400
5 ვარსკვლავი 1200 1500 1800 2100 2400 2700

* იმ სასტუმროებისთვის, რომლებიც მუშაობენ სეზონურად, (მაგ. საკურორტო სასტუმროები, რომლებიც მუშაობენ აქტიურ სეზონზე), მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება წლიურ მონიტორინგზე

წევრობა - სასტუმრო რეზორტები

წევრობა - დამკვირვებლის სტატუსი:

ფრენჩაიზ რეზორტ სასტუმროების წევრობის ღირებულებას განსაზღვრავს ვარსკვლავების რაოდენობა (იხ. ცხრილი).
კატეგორია Horeka Georgia-ს წევრობის წლიური საწევრო გადასახადი EUR
*** 600
**** 800
***** 1000
ლოკალური რეზორტ სასტუმროების წევრობის ღირებულებას განსაზღვრავს ნომრების რაოდენობა (იხ. ცხრილი).
ნომრების რაოდენობა Horeka Georgia-ს წევრობის წლიური საწევრო გადასახადი EUR 2021-22 წელი
1-19 ჩათვლით 300
20-49 ჩათვლით 400
50-99 ჩათვლით 550
100-149 ჩათვლით 700
150-199 ჩათვლით 850
200-დან ზემოთ 1000

წევრობა & კლასიფიკაცია - სრულუფლებიანი წევრის სტატუსი რეზორტ სასტუმროები (იხ. ცხრილი).

ღირებულებები არ მოიცავს კლასიფიკაციის პროცესში შემფასებლების ტრანსპორტირების, განთავსებისა და კვების, სხვა ტექნიკურ ხარჯებს.

კატეგორია 1-19 ნომრის ჩათვლით EUR 20-49 ნომრის ჩათვლით EUR 50-99 ნომრის ჩათვლით EUR 100-149 ნომრის ჩათვლით EUR 150-199 ნომრის ჩათვლით EUR 200-ზე მეტი ნომერი EUR
3 ვარსკვლავი 800 1000 1400 1500 1900 2200
4 ვარსკვლავი 1200 1500 1800 1900 2300 2600
5 ვარსკვლავი 1500 1900 2300 2700 3100 3500